Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej wyspa-spokoju.pl

Administratorem strony jest Zuzanna Ziomecka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ZUZANNA ZIOMECKA tańczy”, ul. Zaciszna 10, 02-912 Warszawa, NIP: 5252030026, Regon: 015338339. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: wyspaspoko@gmail.com

1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1.1 Administrator – Zuzanna Ziomecka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ZUZANNA ZIOMECKA tańczy”, ul. Zaciszna 10, 02-912 Warszawa, NIP: 5252030026, Regon: 015338339

1.2 Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.wyspa-spokoju.pl

1.3  Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

2. Dane osobowe

2.1 Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie.

2.2 Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2.3 Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

2.4 Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim.

2.5 Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób trzecich.

2.6 Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził

3 Pliki cookies

3.1 Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

3.2 Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3.3 Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, który uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

3.4 Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

4. Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

– piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.